PROFF EL&IT AS

Tjenester

EL-KONTROLL

Fire av ti boligbranner i Norge starter i det elektriske anlegget. De fleste av oss anskaffer nye produkter som krever mye strøm. Dette er gjerne noe ikke den gamle installasjonen er beregnet for. Totalbelastningen kan ofte bli for stor for et gammelt elektrisk anlegg og følgene kan bli katastrofale dersom ikke anlegget blir oppgradert.         

Ta kontakt med oss, så kommer vi og friskmelder ditt elektriske anlegg

 

NÆRING/INDUSTRI

Vi kan tilby deg komplette installasjoner for små og store bygg, næringsareal, offentlige bygg og industrianlegg. Med vår kompetanse og erfaring er du garantert høy kvalitet i alle ledd – fra planlegging til utførelse. Fordi vi alltid tar utgangspunkt i kundens behov, kan vi utarbeide de mest lønnsomme og driftssikre løsningene.

PROFF EL&IT AS er en viktig samarbeidspartner gjennom hele prosessen, og har bred kompetanse innen:

 • Planlegging og prosjektering
 • Prosjektledelse
 • Kontroll og dokumentasjon
 • Drift og vedlikehold 
 • Energi økonomi og sikkerhet

TELE/DATA

Flytter dere til nye lokaler, eller skal dere utvide med en arbeidsplass eller to?
Vi hjelper hjelper deg gjerne med montering og prosjektering av nye data og tele anlegg. Vi har bred erfaring og er godkjent bedrift i Post og Teletilsynet.

SERVICE

 • Vi har lang erfaring med alle typer serviceoppdrag.
 • Vi kan hjelpe deg med alt fra den minste feilretting til nye installasjoner og alle slags rehabiliteringer av el-anlegg.
 • Vår erfaring gjør at vi løser de fleste oppdrag raskt og effektivt. 
 • Vi leverer komplette løsninger innenfor elkraft, lys, varme, intelligente bygningsinstallasjoner og tele/data.

BOLIG

Skal du bygge bolig eller rehabilitere eksisterende bolig, er det flere ting dere bør vurdere før gjennomgang av installasjonen.

 • Hva slags grunnoppvarming skal boligen ha? 
 • Hva slags form for varmestyring bør vi ha?
 • Hvordan ønsker vi og belyse de forskjellige rommene? 
 • Hvilke rom ønsker man dimmer på belysningen?
 • Hvor bør vi plassere utvendig belysning?
 • Skal utelyset gå av og på automatisk? 
 • Hvor er det mest sannsynlig at TV-en kan bli plassert? 
 • Plassering av stereoanlegg og plassering av høyttalere?
 • Hvor skal datamaskinen stå?
 • Hvor omfattende brannvarsling/alarm ønskes? 
 • Skal vi ha vanlige hvite brytere, stikk o.l. i alle rom?            
 • Eller skal vi noen i andre farger og design?

INTERKONTROLL FOR VIRKSOMHETER

For å sikre et godt arbeidsmiljø og å holde de tekniske installasjoner i orden skal alle virksomheter arbeide systematisk med HMS (Helse,- miljø- og sikkerhet)

Virksomhetens internkontroll skal også sørge for at elektriske installasjoner og elektrisk utstyr er i orden slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller eiendom. For å nå dette målet må virksomheten regelmessig kontrollere sitt elektriske anlegg og det er her vi som elektroinstallatør kommer inn i bildet. Det bør brukes elektrofagfolk til å gjennomføre denne kontrollen. Vi kan etablere et enkelt system som inneholder sjekklister og en handlingsplan som beskriver hvilke feil/mangler som må utbedres.

Henvisning til Lovverk: Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg §9 og Internkontrollforskriften §5, pkt. 7.